தயாரிப்பு-பதாகை

கைமுறை க்ளிங் ஃபிலிம் பேக்கேஜிங் மெஷின்