தயாரிப்பு-பதாகை

அரை தானியங்கி க்ளிங் ஃபிலிம் பேக்கேஜிங் இயந்திரம்